November 2017

Kosmický Kristus

Richard Rohr na Slavnost Ježíše Krista Krále

Ve staletích bojů o lidství a božství Kristovo ztratila církev Západu postupně kontakt s širším a univerzálním poselstvím: „On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi … a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá, on jest hlavou těla – totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých – takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích – protože smíření přinesla jeho oběť na kříži“ (Ko 1,15–20).

Kdo byl Ježíš?

Richard Rohr na sobotu třicátého třetího týdne

U Marka čteme, že Ježíšovi jeho rodina nerozuměla. „Vešel do domu a opět se shromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst. Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili; říkali totiž, že se pomátl“ (Mk 3,20–21).

Tato slova se v našich kostelech skutečně nikdy nepředčítala. Pravděpodobně nás uvádějí do rozpaků. Ježíš určitě nevypadal jako nadmíru spořádaný, řádný, „normální“ člověk, jak si představujeme zbožné lidi. Třeba nám to říká, že naše nejvlastnější pojetí života z víry jde špatným směrem. Byli jsme daleko spíše ovlivněni anglosaským puritanismem nebo stoicismem než tím, co se Ježíš pokouší sdělit.

Pouť ke sv. Kateřině ve Stachovicích

foto: Pavel Mareth

Tags: 

Blahoslavení, kdo žízní po spravedlnosti

Richard Rohr na úterý třicátého druhého týdne v mezidobí

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. (Mt 5,6)

Většina anglických překladů Bible dosud slovo spravedlnost zmírňovala na „co je správné“ nebo „poctivost“. Vidí­me tam jakýsi „náboženský pocit“. V řečtině však jasně stojí slovo spravedlnost. Toto blahoslavenství stojí v samém středu a slovo spravedlnost se opět objevuje na konci. Můžeme se na to dívat jako na dvojverší, kde spravedlnost je tečkou, která vše završuje. Žít v tomto světě spravedlivý život znamená žít život v jednotě s maličkými. Jakkoli se to Matouš marně snaží pro posluchače střední vrstvy zmírnit, je to pořád radikální, revoluční a mimořádné.

Blahoslavení, kdo pláčou

Richard Rohr na pondělí třicátého druhého týdne v mezidobí

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. (Mt 5,4)

Na exerciciích pro muže nyní hovoříme o „úkolu slz“. Velice neobyčejný druh zaměstnání pro muže! Slzy ale mají nepochybně terapeutický, léčivý význam. Což není pláč ve skutečnosti potřebný k chápání a k sebevzdání? K tomu, abychom vstoupili? Ježíš též popisuje stav těch, kdo mají nad čím plakat, kdo pociťují bolest světa. Říká, že ti, kdo se umí rmoutit a plakat, jsou ti, kdo přinášejí světu užitek a soucit.

Tiší dostanou za dědictví zemi

Richard Rohr na Třicátá druhá neděle v mezidobí

Vlastnictví je ve světle Božího království iluzí! Co vlastníš? Počkej si pár let! Kolik toho vlastníme, poznáme, až budeme šest stop pod zemí.