Modlitba pro Pána 24/7

Svatý týden a Velikonoce

Kostel Nejsvětější Trojice
Zelený čtvrtek

1. 4.    16:00 a 18:00

Velký pátek

2. 4.    15:30 a 18:00

Bílá sobota - Velikonoční vigilie

3. 4.    19:00

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

4. 4.
Fulnek           9:00 a 17:00
Stachovice       7:30
Děrné           8:00
Lukavec     10:30
Vrchy         10:30

Ohlášky 5. neděle postní

♣ Ve čtvrtek 25. března slavíme v církvi slavnost Zvěstování Páně. Zveme na mši svatou v 17 hodin do Lukavce
a v 18 do Fulneku.
♣ Příští neděle je poslední postní neděle – Květná. Koná se na památku Kristova vjezdu do Jeruzaléma, kde je vítán zástupy lidí s palmovými větvemi v rukou. Mše svatá
začne před kostelem požehnáním ratolestí.
♣ 27. března začne sčítání lidu. Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi daná křtem. Proto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. (Mt 10,32).

Ohlášky 4. neděle postní

♣ Od 8. prosince 2020 prožíváme Rok svatého Josefa. V pátek 19. března, v den slavnosti svatého Josefa, snoubence Panny Marie zveme na mši svatou do farního kostela v 8 a 18 hodin. Po mši svaté proběhne v kapli svatého Josefa prosebná modlitba.
♣ Mše svatá s nedělní platností bude v Jílovci 20. března v 17 hodin.
♣ Příští neděli 21. března bude pravidelná diecézní sbírka na TV NOE.
♣ Ke společné modlitbě křížové cesty zveme každý pátek ve Fulneku a během týdne na vesnicích půl hodiny před mší svatou.
♣ V naší farnosti jsme začali s přípravou na biřmování. Pro ty, kteří se chtějí za naše biřmovance modlit, jsme připravili kartičky se jmény těch, kteří se na tuto svátost připravují. Vzadu v kostele si můžete vzít kartičku „adopce biřmovance“.
♣ Mimo farních stránek www.farnotfulnek.cz můžete navštívit youtube kanál: farnostfulnek.
♣ Odkazy, které můžete využít v této nelehké situaci: www.pastorace.cz, www.doo.cz,
www.cirkev.cz, www.katolik.cz, www.deti.vira.cz,
www.postnikapky.cz.

Křížová cesta online

Zveme všechny rodiny s dětmi k online modlitbě křížové cesty, která se bude konat v sobotu 13. března od 18 hodin na odkazu https://farnostfulnek.cz/krizova-cesta. K jednotlivým zastavením vytvořily rodiny obrázky k rozjímání.

Pro připojení je třeba mít založený google účet.

Tags: 

Pages

Subscribe to Front page feed