Noc kostelů Fulnek

Kostel svaté Kateřiny ve Stachovicích

Pátek 24. května od 19 hodin

Jste zváni na prohlídku kostela a věže a také na pestrý program.

19:00 Pohádkové představení o Kačence

Prohlídka kostela pro děti

20:00 Koncert chrámového sboru z Fulneku

Prohlídka kostela

22:00 Modlitba tancem

Tags: 

Svátek Božího Milosrdenství v kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku

Program

Sobota 27.4.

Velikonoční koncert

Zveme na benefiční koncert, který se bude konat v sobotu 27.4. v 17 hodin v kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku. Na koncertě vystoupí dva dětské pěvecké sbory, které působí při ZŠ T.G.Masaryka – sbor Slavíček a Luscinia a fulnecký chrámový sbor. Výtěžek koncertu půjde na obnovu chrámu Nejsvětější Trojice ve Fulneku.

Neděle 28.4.

2. Neděle Velikonoční

NEDĚLE MILOSRDENSTVÍ

  • Příležitost ke svátosti smíření:

- dopoledne od 8:30 do 9:50

- odpoledne od 14:00 do 16:00

  • Modlitba růžence od 9:30
  • Slavnostní Mše svatá v 10:00

Hlavní celebrant P. Jan Szkandera, spirituál arcibiskupského semináře v Olomouci

  • Po mši sv. bude následovat zasvěcení se Milosrdnému Otci. Farnost se zasvětí a odevzdá do ochrany a přímluvy sv. Josefa, snoubence Panny Marie, v souvislosti s blížící se rekonstrukcí a obnovou farního kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku. Po mši sv. drobné občerstvení.
  • Od 14:00 „Svatá hodina“ před obrazem milosrdného Ježíše a bdění před Pánem v Nejsvětější svátosti /chvály, prosby, modlitba korunky k Božímu milosrdenství…/.

KŘÍŽOVÁ CESTA Duben 2019

Tags: 

Svatý týden a Velikonoce

Getsemany 2019 Fulnek

Kostel Nejsvětější Trojice

  Zelený čtvrtek 18.04.2019 18:00:00
  Velký pátek 19.04.2019 15:00:00
  Bílá sobota 20.04.2019 20:00:00

Zmrtvýchvstání Páně - 21.4.

Nedělní pořad bohoslužeb

změna:

Lukavec 8:00, Děrné 10:30

Pondělí velikonoční - 22.4.

Nedělní pořad bohoslužeb

 

Tags: 

Pages

Subscribe to Front page feed