Ohlášky 3. neděle postní

♣ Před slavností svatého Josefa, snoubence Panny Marie a v Roce svatého Josefa, který vyhlásil papež František 8. prosince 2020, se od středy 10. března začneme společně modlit novenu k svatému Josefu. Zveme také k soukromé modlitbě této noveny.
♣ Zveme všechny rodiny s dětmi k online  modlitbě křížové cesty, která se bude konat v sobotu 13. března od 18 hodin na odkazu www.farnostfulnek.cz/krizova-cesta. K jednotlivým zastavením rodiny vytvořily obrázky k rozjímání.
♣ Mše svatá s nedělní platností bude v Jestřábí 13. března v 17 hodin.
♣ Ke společné modlitbě křížové cesty zveme každý pátek ve Fulneku a během týdne na vesnicích půl hodiny před mší svatou.
♣ Odkazy, které můžete využít v této nelehké situaci: www.pastorace.cz, www.doo.cz, www.cirkev.cz, www.katolik.cz, www.deti.vira.cz, www.postnikapky.cz.

 

Ohlášky 2. neděle postní

♣ Sbírka z minulé neděle na Haléř sv. Petra  činila 17 880 Kč. Pán Bůh zaplať.
♣ V tomto týdnu se při mši svatých budeme modlit litanie k Nejsvětějšímu srdci Páně. Zveme obzvlášť v pátek do farního kostela u příležitosti prvního pátku v měsíci, kde se zasvětíme Nejsvětějšímu srdci Páně.
♣ Tento týden budeme navštěvovat nemocné.
♣ Příležitost ke svátosti smíření během týdne: Stachovice a Lukavec – půl hodiny před mší svatou, v Děrném od 16 hodin a ve farním kostele ve Fulneku během týdne půl hodiny před mší svatou
a v pátek od 17 hodin.
♣ Příští neděli 7. března bude pravidelná sbírka na opravy kostelů. Pastorační rada farnosti, mimo jiné odsouhlasila na setkání 16. února: sbírky na opravy o první neděli v měsíci budou od března 2021 na jednotlivé kostely naší farnosti - stejně jak probíhaly sbírky v roce 2018 před opravou farního kostela.
♣ Ke společné modlitbě křížové cestě zveme každý pátek ve Fulneku a během týdne na vesnicích půl hodiny před mší svatou.
♣ Odkazy, které můžete využít v této nelehké situaci pro domácí katechezi, liturgii a další křesťanské projekty: www.pastorace.cz, www.doo.cz,
www.cirkev.cz, www.katolik.cz.

Farnost Fulnek spolu s otci pallotini zvou k oslavě památky bl. Richarda Henkese, SAC

V neděli 21. února si připomeneme ve fulnecké farnosti bl. Richarda Henkese, SAC. Mše svaté v tento den ve farním kostele budou v 9 a v 16 hod., při kterých bude také možné uctít ostatky tohoto mučedníka lásky. Jeho život připomene výstava v křížové chodbě, kterou už bude možné navštívit od 12. února, kdy se také začneme modlit novénu.

Připomenutí a modlitba v těchto dnech k tomuto mučedníku může být povzbuzením, inspirací a příkladem pro náš život v době pandemie.

Blahoslavený Richarde Henkesi, oroduj za nás.

Text novény k Bl. R. Henkesovi v PDF: pro otevření klikněte zde.

Text novény k Bl. R. Henkesovi na stránkách farnosti: https://farnostfulnek.cz/node/2369

 

Tags: 

Modlitba k svátku Křtu Páně

Bože, Otče všemohoucí, děkuji ti, že tvůj Syn, Ježil Kristus, přišel mezi nás. Narodil se z Marie Panny, přišel k Janu Křtiteli, odmítl Ďábla, který ho sváděl, v úzkosti na sebe vzal důsledky našich hříchů a podstoupil smrt, aby nás zachránil.

Děkuji ti, že jsi tak naplnil sliby dané lidstvu a věrně naplňuješ smlouvu, k níž jsi se ve své svobodě lásky zavázal. I na mne samotného shlédl tvůj Syn ze své slávy, kterou jsi mu dal, a pozvedl mě ve křtu ke svobodě dítěte Božího a dal mi podíl na svém svatém kněžství a důstojnosti krále.

Dej mi, prosím, abych nikdy nezapomněl na den svého křtu a den za dnem i já věrně plnil sliby, kterými jsem se zavázal tobě, Bohu nejvýš spravedlivému a nekonečně milosrdnému.

Prosím o to skrze Krista, který mne vykoupil a s tebou a Duchem Svatým žije a kraluje na věky věků.

Amen

Tags: 

Ohlášky 3. týdne po narození Páně

♣ Dnes odpoledne v 16 hodin zveme do farního kostela Nejsvětější Trojice na mši svatou.
♣ V sobotu 16. ledna zveme v 16 hodin na mši svatou s nedělní platností do Jílovce a Jerlochovic.
♣ Příští neděli 17. ledna budeme slavit mši svatou ve farním kostel  v 9 a v 16 hodin.
♣ Na Tříkrálovou sbírku můžete přispět do zapečetěných kasiček ve všech  kostelích po mši svaté ještě příští neděli.

Pages

Subscribe to Front page feed