Ohlášky 2 týdne po narození Páně

♣ Dnes odpoledne v 16 hodin zveme do farního kostela Nejsvětější Trojice na mši svatou, po které bude do 19 hodin v rámci „vánočních večerů“ kostel zpřístupněn.
♣ Do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích zveme dnes od 14 do 15 hodin k prohlídce „Betléma“.
♣ Ve středu 6. ledna je slavnost Zjevení Páně. Při mši svaté v Děrném a ve Fulneku budeme žehnat vodu, křídu, kadidlo a zlaté předměty s náboženskou tématikou.
♣ V sobotu 9. ledna zveme v 16 hodin na mši svatou s nedělní platností do Jestřábí a Jerlochovic.
♣ V neděli 10. ledna slavíme svátek Křtu Páně. Při mši svaté obnovíme své křestní sliby. Ve farním kostele bude mše svatá v 9 a v 16 hodin.
♣ Také letos můžete podpořit Tříkrálovou sbírku. Dnešní netradiční doba však vyžaduje netradiční řešení. Přispět můžete přímo na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800, v. s. 77708011. V naší farnosti můžete přispět na Tříkrálovou sbírku přímo do zapečetěných kasiček ve všech  kostelích po mši svaté.

Vánoční a novoroční pořad bohoslužeb

 

24. 12. čtvrtek - Štědrý den – kostel Nejsvětější Trojice

16:00 - mše svatá z vigilie Narození Páně

22:00 - „Půlnoční mše svatá“

24:00 - „Půlnoční mše svatá“

 

25. 12. pátek - slavnost Narození Páně

Stachovice 7:30, Děrné 8:00, Fulnek 9:00 a 16:00,

Lukavec 10:30, Vrchy 10:30.

 

26. 12. sobota – svátek svatého Štěpána

Tags: 

ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ (Pro modlitbu u jesliček v rodině)

ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ
(Pro modlitbu u jesliček v rodině)
 

Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a klaníme se ti jako svému Králi.

Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte.

Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme ve tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne a všechno tvoří nové.

 

Ohlášky 1. vánočního týdne

♣ Děkujeme všem, kteří se zapojili do vánoční výzdoby našich kostelů a všem těm, kteří pro nás všechny připravili krásné prožití svátků Narození Páně.
♣ Ve dnech 27.12. a 1.1. – 3.1. vždy od 17 do 19 hodin zveme do kostela Nejsvětější Trojice na vánoční večery. Pokud máte někdo zájem pomoci s hlídáním kostela při vánočních večerech, můžete se obrátit na o. Jozefa – 731322087.
♣ Zveme vás k betlému do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích. Vznikal během roku díky jednomu řezbáři a díky štědrým dárcům. Bude poprvé vystaven ve vánoční době: 27.12., 3.1. a 10.1., vždy od 14:00 do 15:00.
♣ V pondělí 28. 12., na svátek svatých Mláďátek, mučedníků zveme v 18 hodin do farního kostela na mši svatou.
♣ Ve čtvrtek 31. prosince zveme v 15 hodin do kostela ve Fulneku na pobožnost na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok a ve 20 hodin na mši svatou slouženou na poděkování a s prosbou o Boží požehnání do nového roku do Jerlochovic.
♣ Pořad bohoslužeb v pátek 1. ledna na Slavnost Matky Boží Panny Marie a v neděli 3. ledna: Stachovice 7:30, Děrné 8:00, Fulnek 9:00 a 16:00,
Lukavec 10:30, Vrchy 10:30.
♣ V sobotu 2. ledna bude mše svatá s nedělní platností v 16 hodin v Jerlochovicích.
♣ Tento a příští týden nebudou odpolední adorační modlitby v kapli na faře.
♣ Také letos můžete podpořit Tříkrálovou sbírku. Dnešní netradiční doba však vyžaduje netradiční řešení. Přispět můžete přímo na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800, v. s. 77708011. V naší farnosti můžete přispět na Tříkrálovou sbírku přímo do zapečetěných kasiček ve všech  kostelích po mši svaté.
♣ Velké poděkování patří všem, kteří podpořili naší farnost finančními dary na opravy a údržbu všech našich kostelů a kaplí, výzdobu a také těm, kteří pamatují na farnost v modlitbách.

Ohlášky 4. týdne adventu

♣ K předvánoční svátosti smíření zveme dnes (20.12.) odpoledne od 14 do 16 hodin do kostela Nejsvětější Trojice. Budou zpovídat 3 kněží.
♣ Dnes (20.12.) odpoledne v 16 hodin zveme do kostela Nejsvětější Trojice na mši svatou.
♣ Po mši svaté bude do 19 hodin zpřístupněn kostel Nejsvětější Trojice pro individuální návštěvu, modlitbu a ztišení a k prohlídce.
♣ Od úterý si můžete odnést z kostelů poselství Vánoc „Betlémské světlo“.
♣ Počátkem tohoto týdne budeme navštěvovat naše nemocné.
♣ Do Děrného a Lukavce zveme i tento týden v 6:45 na rorátní mše svaté.
♣ Zveme vás k betlému do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích. Vznikal během roku díky jednomu řezbáři a díky štědrým dárcům. Bude poprvé vystaven ve vánoční době: 26.12., 27.12., 3.1. a 10.1., vždy od 14 do 15 hodin.
♣ Ve dnech 25. 12. – 27. 12. a 1. 1. – 3. 1. vždy od 17 do 19 hodin zveme do kostela Nejsvětější Trojice na vánoční večery. Pokud máte někdo zájem pomoci s hlídáním kostela při vánočních večerech, můžete se obrátit na o. Jozefa – 731322087.
♣ Příští neděli 27. prosince je svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Po mši svaté ve Vrchách se společně přesuneme ke kapličce zasvěcené Svaté Rodině, kde proběhne společná modlitba za rodiny
a zdejší obec.
♣ Tento a příští týden nebudou odpolední adorační modlitby v kapli na faře.

Pages

Subscribe to Front page feed