Ohlášky ze Svátku Křtu Páně

♣ Ve sbírce na opravy se vybralo 30 520 Kč.
♣  Tento týden bude výuka náboženství v úterý a ve čtvrtek probíhat ve škole, ve středu na faře.
♣ V pátek v 18 hodin zveme děti od 4. třídy a mládež na faru na setkání. Nácvik písní začne v17 hodin
♣ V sobotu 18. ledna zveme v 16 hodin na mši svatou s nedělní platností do Jílovce.
♣ Nabízíme farníkům pastorační návštěvu. Pokud jste o návštěvě mluvili s knězem a on se Vám neozval, prosíme, připomeňte se.
♣ Od soboty 18. ledna, kdy si připomínáme Pannu Marii, Matku jednoty křesťanů, začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů.
♣ Ještě jsou poslední lístky + na 5. farní ples, který se uskuteční v sobotu 18. 1. 2020 v sále MKC Fulnek od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit u Michaela Hrabálka, tel. 603707948. Pokud máte možnost podpořit plesovou tombolu, kontaktujte prosím Ivanu Vitoulovou, tel. 731328684.  Kontaktní osoby:
Stachovice – Iva Vašutová, Lukavec – Terka Hrabálková, Fulnek – Ludmila Erteltová