Ohlášky z 6. něděle v mezidobí

♣ Členy farní rady zveme v úterý 18. února v 19 hodin na faru na setkání, ekonomická rada bude mít setkání od 20 hodin.
♣ Při mši svaté v pátek si připomeneme první liturgickou památku P. Richarda Henkese SAC, který byl v 15. 9. 2019 v Limburgu blahořečen.
♣ V pátek v 18 hodin zveme děti a mládež na faru na setkání. Děti se sejdou k nácviku písní v 17 hodin na faře.
♣ V sobotu si při mši svaté  v Jerlochovicích připomeneme svátek Stolec svatého Petra.  O svátku Stolce svatého Petra se připomíná událost, kdy apoštol Petr vyznal Ježíše jako Božího Syna a jako "Petr – Skála" byl ustanoven "základem církve".
♣ V neděli 22. února se uskuteční každoroční sbírka nazvaná "Svatopetrský haléř".
♣ Letošní duchovní obnova děkanátu Bílovec na téma „Jan Pavel II. v životě ženy“ a „Jan Pavel II.  v životě muže“ se bude konat v kostele svatého Ducha v Ostravě, pro ženy v sobotu 14. března a pro muže v neděli 15. března. Bližší informace na plakátku a na webových stránkách farnosti. Přihlásit se můžete u Ludmily Erteltové.