Ohlášky 8. neděle velikonoční

♣ Slavnost Nejsvětější Trojice budeme slavit v neděli 7. června. Slavnostní mše svaté budou slouženy ve všech kostelích naší farnosti. Odpoledne v 15 hodin zveme na faru na svátostné požehnání. Společně se budeme modlit a prosit za naší farnost, naše rodiny a naši zem. Po slavnostním Tedeum budeme  pokračovat posezením na zahradě. Těšit se můžete na  překvapení.
♣ Každou neděli je od 8:30 v kostele svatého Josefa příležitost ke svátosti smíření.
♣ Příští neděli je pravidelná sbírka na opravy.
♣ Od června budou mše svaté v Jerlochovicích v 8 hodin ráno.
♣ Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech kostelích se budeme modlit k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a v tomto týdnu budeme navštěvovat nemocné. Příležitost ke svátosti smíření ve Fulneku bude v pátek od 15:30 na faře.
♣ Na slavnost Božího Těla zveme celou naši farnost ve čtvrtek 11. června do Děrného. V 17:30 mše svatá, po které bude následovat eucharistický průvod vesnicí.
♣ V rámci akce Noc kostelů bude 12. června od 18 do 22 hodin otevřen kostel svatého Jana Křtitele a svaté Barbory v Lukavci. Jste zváni na videoprojekci a komentované prohlídky kostela. Od 21 hodin bude probíhat Večer chval za doprovodu lukavecké scholy.
♣ V neděli 21. června přistoupí 10 dětí k 1. svatému přijímání. Prosíme o modlitbu za tyto děti a také za jejich rodiny.
♣ V neděli 28. června budou v naší farnosti slouženy dvě poutní mše svaté. Na poutní mši svatou k svatým Petru a Pavlu do Děrného zveme v 9 hodin  a do kostela svatého Jana Křtitele a svaté Barbory v Lukavci v 10:30.