Ohlášky 2 něděle velikonoční

♣ Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě Velikonočního třídenní a slavnosti Zmrtvýchvstání Páně.
♣ Ve sbírce, která se konala na Velký pátek a při adoraci u hrobu Páně a bude předána na opravu a údržbu chrámů ve Svaté Zemi, se vybralo 13 100 Kč.
♣ Dnes, v neděli Božího milosrdenství, jste srdečně zváni v 15 hodin na modlitbu korunky k Božímu milosrdenství, slavnostní chvalozpěz Bože Tebe chválíme  a na  eucharistické požehnání.
♣ Od 17 hodin odpolední mše svatá.
♣ V sobotu 17. dubna v 17 hodin zveme na mši svatou s nedělní platností do Jílovce.
♣ Od tohoto týden budou mše svaté v Děrném a Lukavci od 19 hodin.