Ohlášky farních akcí a významných událostí

Roráty

Dobu adventní, dobu očekávání a ztišení se před vánocemi prožijeme v letošním roce při rorátních mších svatých vždy ve středu v 6:45 v kostele svatého Petra a Pavla v Děrném, ve čtvrtek v 6:45 v kostele svatého Jana Křtitele v Lukavci a v sobotu v 8 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích.

Pořad bohoslužeb ve Fulneku

Pořad bohoslužeb ve Fulneku:

úterý 18:00, středa 18:00, čtvrtek 8:00, pátek 18:00 (klub důchodců),

sobota 8:00 kostel Nanebevzetí Panny Marie Jerlochovice,

neděle 9:00 kostel svatého Josefa.

Změna ve sloužení mší svatých ve Fulneku

♣ Od 26. května budou nedělní mše svaté slouženy v 9 hodin v kostele svatého Josefa – bývalý kapucínský klášter. Parkování je zajištěno na klášterním dvoře a v okolí základní školy J. A. Komenského. Na nedělní mše svaté zveme také do ostatních kostelů naší farnosti (Stachovice 7:30, Děrné 8:00, Lukavec a Vrchy 10:30).

♣ Bohoslužby během týdne budou konány v prostoru městského klubu důchodců, ulice Fučíkova, v úterý, středu a pátek v 18 hodin, ve čtvrtek v 8 hodin ráno.

♣ Bohoslužby v sobotu budou slouženy v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích v 8 hodin ráno.