Ohlášky farních akcí a významných událostí

Poutní zájezd do Medjugorje

Srdečně Vás zveme na poutní zájezd do

Medžugorje

ve dnech 21. – 27. června 2020.

Odjezd autobusu 21. června v odpoledních hodinách na trase Dolní Lhota, Fulnek, Olomouc, Brno.
Návrat domů 27. června v dopoledních hodinách.

Předpokládaná cena: 2790 Kč + 80 Euro

  •  Cestovné
  •  Ubytování + polopenze
  •  Pojištění
  •  pojištění léčebných výloh není v ceně zájezdu, každý klient by si měl vyřídit pojištění individuálně – doporučujeme zajistit!!!

Přihlášky: CK AVETOUR s.r.o.
Email: prodej@avetour.cz, zajezdy@avetour.cz    
Mobil: 602 441 670, 720 993 837
https://www.avetour.cz/objednavka/2020-medzugorje.html

Noc kostelů

♣ V pátek 5. června proběhne  Noc kostelů, do které se zapojí i naše farnost (kostel sv. Jana Křtitele a sv. Barbory v Lukavci). Zveme všechny, kteří by chtěli pomoci, ve čtvrtek 27. února po mši svaté (17:45) do kostela v Lukavci na 1. organizační schůzku.

Liturgie.cz

Inspiraci pro individuální slavení neděle v rodinách můžete čerpat také na stránkách liturgie.cz. Naleznete zde, mimo jiné, náboženské náměty a pomůcky pro děti i pro starší.

OTEVŘENÉ KOSTELY PRO INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVU

Toto je výtah z článku JSME S VÁMI A PRO VÁS, kde naleznete aktuální podrobnosti.

NEDĚLE: (platí od 28. března)

Stachovice: 8.00 – 9.00

Děrné: 10.00 – 11.00

Lukavec: 12.00 – 20.00

Vrchy: 15.00 – 16.00

VŠEDNÍ DEN:

Děrné Středa 14:00 – 17:30

Lukavec Čtvrtek 12:00 – 20:00

Lukavec Sobota 8:00 – 20:00

Stálá zpovědní služba se ruší

Na základě aktuálního vývoje epidemie koronaviru se stálá zpovědní služba v katedrále do odvolání ruší.

Změna ve sloužení mší svatých ve Fulneku

Tento pořad neplatí po dobu mimořádné situace v souvislosti s epidemií COVID19.

♣ Od 26. května budou nedělní mše svaté slouženy v 9 hodin v kostele svatého Josefa – bývalý kapucínský klášter. Parkování je zajištěno na klášterním dvoře a v okolí základní školy J. A. Komenského. Na nedělní mše svaté zveme také do ostatních kostelů naší farnosti (Stachovice 7:30, Děrné 8:00, Lukavec a Vrchy 10:30).

♣ Bohoslužby během týdne budou konány v prostoru městského klubu důchodců, ulice Fučíkova, v úterý, středu a pátek v 18 hodin, ve čtvrtek v 8 hodin ráno.

♣ Bohoslužby v sobotu budou slouženy v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích v 8 hodin ráno.