Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice

Pozvánka na výstavu

Naše farnost ve spolupráci s městem Fulnek a Centrem pro rodinu a sociální péči vás zvou od 3. do 31. října do kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku na výstavu „Poutník Jan Pavel II“.

Benefiční koncert sboru PRO GLORIA DEI

V sobotu 13. října se bude konat v kostele ve Fulneku benefiční koncert chrámového sboru PRO GLORIA DEI z polského Wejherowa (rodiště otce Jozefa). Výtěžek z koncertu bude věnován na opravu kostela Nejsvětější Trojice.

Svátek sv. Matouše

V pátek 21. září slavíme svátek svatého Matouše, apoštola a evangelisty. Zveme na mši svatou v 18 hodin do kostela ve Fulneku.

Setkání - maminky s dětmi

Od října vždy ve středu dopoledne zveme na faru maminky s dětmi na společné setkání.

Památka Panny Marie Bolestné

V sobotu 15. září si připomínáme památku Panny Marie Bolestné. Zveme v 8 hodin na mši svatou do kostela ve Fulneku.

Mše svatá pro děti

V pátek 14. září v 18 hodin zveme do kostela ve Fulneku na mši svatou s kázáním pro děti. Děti se sejdou k nácviku písní v 17 hodin na faře. Po mši svaté zveme starší děti a mládež na spolčo. Při mši svaté budeme společně slavit svátek Povýšení svatého Kříže.

Setkání - senioři

Ve středu 12. září zveme v 8:30 na faru na setkání seniory.

Pastorační rada

V úterý 11. září zveme v 18 hodin členy pastorační rady farnosti na mši svatou do Fulneku, při které budeme předávat jmenovací dekrety. Po mši svaté začne oficiální zahájení činnosti naší pastorační rady. Připravte si prosím připomínky a náměty, které máte zájem v naší farnosti řešit.

Svátek Narození Panny Marie

V sobotu si připomínáme svátek Narození Panny Marie. Zveme v 7:30 do kostela ve Fulneku na modlitbu růžence a v 8 hodin na mši svatou.

Adorace

Ve čtvrtek 6. září zveme po mši svaté do kostela ve Fulneku na adoraci „Za prohloubení víry v rodinách a za nová kněžská a řeholní povolání“.

Pages

Subscribe to Fulnek, Chrám Nejsvětější Trojice